Sverigedemokraterna föreslår, tillsammans med M, KD och L, rejält förbättrade pensioner!

Hur mycket pengar innebär förslaget?

Förslaget och reformen omfattar totalt 14,4 miljarder kronor.
Förslaget innebär 5 miljarder kronor mer än regeringen till landets pensionärer.
För en garantipensionär innebär förslaget 1000 kronor mer i månaden.
För en vanlig pensionär innebär förslaget 500 kronor mer i månaden.

Vad är den största skillnaden jämfört mot regeringens ”garantitillägg”?

Vi satsar 5 miljarder kronor mer än regeringen, 14,4 jämfört med 9,4.
Vi stärker ALLAS pensioner till skillnad mot regeringen som exkluderar en majoritet av landets 2,3 miljoner pensionärer. Det betyder att den största delen av pengarna till de pensionärer som har det sämst ställt.

Vilka omfattas av denna pensionsöverenskommelse?

Alla, men främst de som jobbat inom branscher med låga löner, primärt kvinnor inom vård och omsorg.
För att få full garantipension krävs det att du bott 40 år i Sverige.

För vilka betyder vårt förslag mer jämfört mot regeringens ”garantitillägg”?

Vårt förslag är större och ger mer pension för alla. Huvuddelen av våra 15 miljarder går till att stärka pensionerna för de som har det sämst ställt. Garantipensionärer får minst lika mycket som de fått med regeringens ”garantitillägg”.
Det är kvinnor som tjänar mer på vårt förslag. De har ofta en lägre pension än männen och gynnas mer av att vi lägger huvuddelen av pengarna på att höja de lägsta pensionerna.

Summa summarum!

Vi ger garantipensionärer 1000 kronor mer i månaden och övriga 500 kronor mer i månaden. Regeringens och Vänsterpartiets förslag ger bara till den förstnämnde kategorin. Övriga 1,3 miljoner pensionärer får noll (0) kronor med förslaget från S+V.

Som exempel får pensionärer med 14 400 kronor eller mer före skatt noll (0) kronor med regeringens föreslagna ”garantitillägg”.
Vi tycker att även denna grupp, som utgör en majoritet av landets pensionärer, förtjänar bättre pension.