Vi konstaterar med glädje att det börjar blåsa nya vindar i svensk politik. Den senaste mätningen visar att även ett relativt nytt parti kan nå toppen, förutsatt att det har en politik som väljarna uppskattar. Vi tackar alla medborgare som har kommit till insikt om att svensk politik behöver nya ledare. Det gamla gardet har i praktiken visat vad dom går för. Galopperande inflation. Nya skatter. Dyr och osäker elförsörjning. Nedmonterat försvar. Skenande kriminalitet. Ett rättssystem i förfall. Det vill väljarna inte ha.

Den senaste Sentio-undersökningen visar att fler och fler har kommit till insikt om att en förändring krävs.

Du som inte har bestämt dig ännu, stanna upp och fråga dig hur Sverige ska utvecklas i fortsättningen. Den 11 september är avgörande för hur Sverige ska utvecklas i framtiden. Det är nu det gäller. Det är viktigt och det kan bara bli bättre.