Vallentuna är en vidsträckt kommun med mycket landsbygd. Runt om i kommunen finns ett stort antal oanvända hus. Många är på väg att förfalla. Det är synd både ur ekonomisk synpunkt och med tanke på bristen på bostäder. Det skulle vara av stort värde om dessa hus kunde rustas upp så att de kan bli bostäder för inte minst unga invånare. Sverigedemokraterna har uppmärksammat detta förhållande och föreslår att kommunen dels inventerar förekomsten och dels undersöker möjligheten att utnyttja denna dolda bostadsreserv. Läs hela motionen genom att dubbelklicka på länken nedan.