Det kanske kan kännas lite otidsenligt att tala om känslor för det gemensamma och för det samhälle man bor i. Men tänk efter. Om vi inte identifierar oss som tillhörande en grupp eller ett samhälle så blir vi ensamma isolerade individer som saknar gruppens styrka och trygghet. Sverigedemokraterna uppmärksammar med sin politik vikten av att bygga en gemensam identitet för att tillsammans skapa ett samhälle byggt på sammanhållning, förtroende och solidaritet. Detta har blivit allt mer uppenbart allt efter som kriserna i omvärlden ökar.
Som ett led i denna politik vill Sverigedemokraterna uppmärksamma att vår kommun fyller 50 år 2021 genom att föreslå att kommunen tar fram en flagga med kommunvapnet som erbjuds allmänheten att köpa. Vi föreslår också att kommunen uppmärksammar evenemanget på lämpligt sätt. Du kan läsa vår motion genom att klicka på länken nedan.