Äldreomsorgen är ett prioriterat område för Sverigedemokraterna. Vi vill erbjuda våra äldre en välförtjänt omsorg av högsta klass. Maten är en fundamental del för en bra äldreomsorg. Det gäller såväl aptitlighet och näringsvärde som miljön kring måltiden. Vi har fått signaler som antyder att Vallentuna gjort förändringar i mathållningen som upplevs som försämringar. Vi vill dels kartlägga vad som verkligen gäller samt skaffa oss kunskap för att utforma en god kostpolicy.
Livsmedelsverket har samlat ett gediget kunnande på detta område och genomför dessutom regelbundna kartläggningar av tillståndet i landets kommuner. Vi tyckte det var en bra början att ta del av den senaste för att se hur Vallentuna skötte sig jämfört med andra kommuner.
Det visade sig dock att Vallentuna inte deltagit i kartläggningen. Med anledning av detta lämnade vi in en interpellation för att få reda på varför och om vi kunde förvänta oss motsvarande kartläggning internt.
Det ser inte ut som om vi kommer att få något ytterligare material. Vi arbetar dock vidare med hjälp av underlaget från Livsmedelsverket och andra experter inom geriatrik i vår strävan att utforma en högklassig omsorgspolicy som vi kan gå till val på.
Läs hela interpellationen genom att klicka på länken nedan.