Det är inte många samhällen som har en egen Europaväg. Vår Europaväg har stor betydelse för handeln med nordöstra Europa. Med rätt politik kan den också skapa tillväxt och utveckling för orterna längs vägen. Sverigedemokraterna har en vision att dra nytta av detta och ser möjligheten att skapa tillväxt även i denna del av vår kommun där motorvägen går fram.

Sträckan mellan Stockholm och Norrtälje är till största delen en tvåfilig motorväg. Nästan hela sträckan genom vår kommun är dock en 2+1 väg vilket är hämmande för trafiken och inte positivt för Vallentuna. Det är visserligen inte kommunens uppdrag att bygga motorvägar men det ligger i vårt intresse att vägen byggs ut till full Europavägs standard. Sverigedemokraterna vill att Vallentuna, tillsammans med andra intressenter, aktivt arbetar för att driva igenom ett sådant beslut på central nivå.

Vill du läsa hela vår motion? Klicka på länken nedan.

E18 vid Karby