Sverigedemokraterna har alltid stått upp för alla invånare i kommunen, inte minst de som bor utanför tätorten. Vi har uppmärksammat att det system som samhället har för att larma invånarna om någon allvarlig händelse inträffar, det så kallade VMA-systemet (eller ”Hesa Fredrik” populärt), inte når ut till alla de som bor utanför tätorten. Hur de som bor i Karby/Brottby, Kårsta eller Lindholmen ska varnas är oklart.
Detta är inte ett acceptabelt förhållande. Därför har Sverigedemokraterna lämnat in en motion som uppmanar fullmäktige att utreda och se till att VMA-systemet byggs ut så att alla invånare kan nås. Läs hela vår motion genom att klicka på länken nedan.