Invandringen knäcker socialförvaltningens budget i Vallentuna – Saknas 24,6 miljoner kronor | Sverigedemokraterna i Vallentuna

Invandringen knäcker socialförvaltningens budget i Vallentuna – Saknas 24,6 miljoner kronor

Nu kommer konsekvenserna av kommunledningens oansvariga invandringspolitik. Det kommer att saknas enorma summor i socialförvaltningens budget nästa år. Inte nog med att kostnaderna för socialförvaltningen planeras att bli 9,2 miljoner högre än tidigare. Skattepengarna för ensamkommande ungdomar kommer att minska med 15,4 miljoner. Resultatet blir att förvaltningen måste hitta ett sätt att spara totalt otroliga 24,6 miljoner kronor. Nu kommer krispaketet – Nedskärningar i flera viktiga kommunala välfärdstjänster och service för invånarna i Vallentuna.

Ytterst ansvariga är Allianspartierna tillsammans med de rödgröna partierna. Detta är resultatet av deras kortsiktiga, generösa och vidlyftiga satsningar kring mottagandet av nyanlända migranter och ensamkommande. Endast Sverigedemokraterna har varit konsekventa i sin kritik och avståndstagandet kring att ge bostäder och kommunal service till andra länders medborgare. Nu blir det Vallentuna som får ta notan för politikernas generositet. Om vi inte får till en ändring av rådande situation så väntas det i framtiden både skattehöjningar och fler nedskärningar i den kommunala budgeten.

Sparförslagen:

Avveckling av korttidsboende – 8,3 miljoner kronor.
Avveckla Vårdbo – ger effekt först 2019.
Hemtjänsten avsäger sig medicindelegering – 2 miljoner kronor.
Ta bort anställda på Träffpunkten – 2,3 miljoner kronor.
Ingen lönetrappa – 1,5 miljoner kronor.
Ingen Idéburet offentligt ledarskap – 1,5 miljoner kronor.
Begränsa lagen om valfrihet när det gäller turbunden linje – 1 miljon kronor.
Avveckla socialförvaltningens reception – 1 miljon kronor.
Halvera antal konsulter – 2 miljoner kronor.
Mindre resurser till Korallen och Väsbygården – 1 miljon kronor.
Minskat stöd till boendestöd och stödboende Västanberga – 2 miljoner kronor.
Ej fortsätta med projekt 25 – 2 miljoner kronor
Minska antalet bilar från 48 till 30 – ger effekt först 2019.

Detta kan ställas i jämförelse med följande satsningar för mottagandet av migranter och ensamkommande under 2016, vad prioriterar Alliansen i Vallentuna?

Kostnader för ensamkommandes skolgång – 12,5 miljoner kronor
Personalkostnader hantering ensamkommande – 8,6 miljoner kronor
Lägenhetsinköp för nyanlända migranter – 36 miljoner kronor
Modulbostäder för migranter och ensamkommande – 24 miljoner kronor

Vi anser att det måste ske en förändring i Sverige, om du håller med oss: Bli medlem idag och/eller engagera dig politiskt för Vallentuna, det är endast med ditt och andras stöd som vi kan få till en förändring!
https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/