Migrationsverket vill öppna nya asylboenden i Vallentuna | Sverigedemokraterna i Vallentuna

Migrationsverket vill öppna nya asylboenden i Vallentuna

Vallentuna kommun som idag har vidlyftiga planer som innebär att man redan har byggt och ska bygga ett stort antal modulbostäder i form av tillfälliga containerbyggen för nyanlända samt ensamkommande verkar ha svårt att inse konsekvenserna av sin ansvarslösa politik. Migrationsverket meddelade nyligen att man avser att inrätta ytterligare boenden med plats för 422 stycken asylsökare och nyanlända migranter. Migrationsverket vill idag inte gå ut med var dessa asylboenden kommer att hamna.

Kommunledningen svarar lite nervöst att man förbereder sig att det finns en risk att Vallentunas skolor kommer få ett stort antal nya elever, huruvida man har resurser nog att täcka upp det ökade behovet förtäljer inte kommunens svar.

Kommunledningen (M, C, FP, KD) fortsätter utöver Migrationsverkets planer att oavkortat arbeta för att Vallentuna kommun ska bli en integrationsutopi med hög asyl- och flyktingmottagning. ”Vallentuna ska bli bäst” instämmer kommunalrådet Parisa Liljestrand (M). Att samtliga kommuner som har haft samma ambition misslyckats med just detta och med resultatet att man istället skapat permanenta utanförskapsområden där hög kriminalitet, otrygghet och social misär präglar samhället, det tar den borgerliga Alliansen ingen som helst hänsyn till.

Bilden är från de nya modulbostäderna för ensamkommande på Ekebyvägen

(Bilden är från de nya modulbostäderna för ensamkommande på Ekebyvägen)