Sverigedemokraterna i Vallentuna | Sida 2

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vallentuna

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktuppgifter

Fredrik Lindahl
Ordförande SD Vallentuna
fredrik.lindahl@sd.se
072 – 547 32 93

Sverigedemokraterna Vallentuna
E-post : vallentuna@sd.se

 • Fuffens på Fågelsången mitt framför näsan på Vallentuna kommun

  Av martinsiltanen den 14 augusti, 2018
  0

  Det avlånga grå trevåningshuset på Fågelsångsvägen 1, som väckte rabalder 2015, och som ett tag verkade vara på väg att bli flyktingförläggning har stått ofärdig i några år nu.
  Bygget stoppades på grund av att bygglovet inte följdes. I dag förefaller det pågå fuffens av annat slag, och ägaren till fastigheten har än så länge lyckas dra Vallentuna kommun vid näsan.

  Efter att färdats norrut på Arningeleden och svängt av in mot Fågelsångens industriområde hamnar byggnaden omgående i blickfånget. Bottenvåningen ser ut att vara i kaos och det ser mer ut som en byggarbetsplats. Byggnaden verkar ha mumifierats i ett trekvartsfärdigt stadium. Huset (eller bygget) på Fågelsångsvägen 1 ser ut att frysa, det står nästan avklätt.

  Jag åker förbi ofta. Och jag tänker på övergivna, halvfärdiga flerbostadshus längs den spanska kusten efter finanskrisen 2008.

  Fast Fågelsångsvägen 1 är inte övergivet. Här rör sig människor för jämnan. I alla fall tio personer är folkbokförda på adressen vilket Vallentuna kommun känner till. Enligt Kommunen är det regelvidrigt – det är inte tillåtet! Men det otillåtna fortsätter och individerna kan därmed få tillgång till kommunens service så som skola, bostadsbidrag, sjukvård et cetera. Kommunen tvår sina händer, de har försökt ge laglydigheten en chans: det har funnits tillsynsärenden, brandförsvaret har varit inkopplat, det har beslutats om sanktionsavgifter, fastigheten har haft användningsförbud.

  Byggnaden ägs av en bostadsrättsförening och på Hemnet är bostadsrättslägenheter till försäljning – man lockar med sköna bilder av compact living. Samtidigt anser Vallentuna kommun att det är frågan om hotellverksamhet och ingenting annat! Men vad gör Vallentuna kommun åt det? Inte mycket vad det verkar. Livet på Fågelsångsvägen 1 fortgår som om ingenting hänt.

  En förvirrad och dubiös verksamhet fortsätter mitt framför näsan på de styrande i Vallentuna kommun.

  Martin Siltanen
  SD Vallentuna

 • Vallentuna ska vara en företagarkommun

  Av martinsiltanen den 7 augusti, 2018
  0

  Sverigedemokraterna i Vallentuna kunde inte delta när partierna bjöds in för att debattera kommunens företagspolitik. Vi vill dock ge vår syn på Vallentuna som företagarkommun. Tyvärr är vi utestängda från kommunens nämnder och saknar därmed insyn i det praktiska och löpande arbetet. Vi kan därför inte beröra och utveckla vår syn på eventuella konkreta frågor och utmaningar som kommunen hanterat. 

  Vallentuna är en kommun med många småföretag och småföretagarna ska värnas. För att skapa fler företag och underlätta för människor att förverkliga sina drömmar vill SD öka starta eget bidraget så att fler kan få möjlighet att utveckla sin affärsidé, speciellt som en stor del av de nya jobben skapas av småföretagare. 

  Småföretagare är människor som är beredda att slita hårt och länge för att affärsidén ska bära frukt. För att ge småföretagare bättre förutsättningar vill vi t ex se över företagens skyldighet att betala sjuklön vid sjukskrivning av anställda. SD vill också sänka arbetsgivaravgiften. Om fler har råd att anställa personal till riktiga jobb istället för bidragsjobb minskar också kommunens utgifter och skatteintäkterna ökar. 

  Några punkter som vi redan idag vet att vi måste ta itu med är att öka kommunanställdas medvetenhet om vilka betingelser företagarna verkar under. Vi behöver se över hur regelverk tillämpas, förenklas och handläggningstider kortas. 

  Vi anser att centrumet bör byggas ut och att utbudet av varor och tjänster bör öka. Människor ska ha ett centrum de vill ta sig till, som de trivs i och som de återvänder till ofta. Vi vill ha ett levande centrum som lockar till sig människor och företag. 

  Vår vision är att Vallentuna ska vara länken som knyter ihop stad och land. Där företag ska kunna växa med stöd av en sund företagspolitik. 

  Sverigedemokraterna, Vallentuna 

  Susanna Kriström, Mona Jansson 

 • SD Torgmöte – Tuna Torg

  Av martinsiltanen den 6 juni, 2018
  0

  Hjärtligt välkomna till SD:s Torgmöte lördagen den 9 juni mellan kl.10.00 – 15.00

  Kom och träffa oss för en pratstund. Diskutera frågor som berör er och som känns viktiga för att Vallentuna som kommun ska vara en favorit att leva, verka och bo i!

   

 • Sverigedemokraterna får igenom motion om kamerabevakning – Maj 2018

  Av fredrik.lindahl den 24 maj, 2018
  0

  Sverigedemokraterna gör skillnad! Vallentuna kommunfullmäktige röstade den 14:e maj Ja till SD:s motion om att utreda möjligheten till kamerabevakning på kommunens infartsparkeringar. Efter återkommande incidenter och brottslighet anser vi att dessa platser alltmer börjar uppfattas som otrygga. Det är därför glädjande att det fanns en majoriteten som stödde vår motion då det är ett enkelt och effektivt sätt att stävja stölder, skadegörelse och annan brottslighet.

  Stöd oss i vårt arbete för ett bättre Vallentuna. Bli medlem idag och/eller engagera dig politiskt för Vallentuna, det är endast med ditt och andras stöd som vi kan få till en förändring!
  https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/

 • SD:s vårbudget 2018

  Av martinsiltanen den 21 maj, 2018
  0

  SD:s vårbudget 2018 baserat på våra 4 fokusområden (Migration och sammahållning, Tryggheten, Sjukvården och Pensionen)