Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi ärligt menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

SD sätter Vallentuna på Europakartan

Det är inte många samhällen som har en egen Europaväg. Vår Europaväg har stor betydelse för handeln med nordöstra Europa. Med rätt politik kan den också skapa tillväxt och utveckling för orterna längs vägen. Sverigedemokraterna har en vision att dra nytta av detta och ser möjligheten att skapa tillväxt även i denna del av vår […]

Läs mer

SD bryr sig om de äldre

Äldreomsorgen är ett prioriterat område för Sverigedemokraterna. Vi vill erbjuda våra äldre en välförtjänt omsorg av högsta klass. Maten är en fundamental del för en bra äldreomsorg. Det gäller såväl aptitlighet och näringsvärde som miljön kring måltiden. Vi har fått signaler som antyder att Vallentuna gjort förändringar i mathållningen som upplevs som försämringar. Vi vill […]

Läs mer

Demokrati – På Riktigt

Alliansen bjuder in medborgarna att träffa sina politiker. Det är bra. Men bör dom inte få träffa alla politiker? Det tycker uppenbarligen inte alliansen eftersom man uteslutit vissa partier. Detta tycker Sverigedemokraterna är fel. Speciellt inför ett valår bör väljarna beredas lika möjlighet att träffa alla politiska partier i kommunen. Med anledning av detta har […]

Läs mer

VMA-systemet

Sverigedemokraterna har alltid stått upp för alla invånare i kommunen, inte minst de som bor utanför tätorten. Vi har uppmärksammat att det system som samhället har för att larma invånarna om någon allvarlig händelse inträffar, det så kallade VMA-systemet (eller ”Hesa Fredrik” populärt), inte når ut till alla de som bor utanför tätorten. Hur de […]

Läs mer

Inventering av ödehus

Vallentuna är en vidsträckt kommun med mycket landsbygd. Runt om i kommunen finns ett stort antal oanvända hus. Många är på väg att förfalla. Det är synd både ur ekonomisk synpunkt och med tanke på bristen på bostäder. Det skulle vara av stort värde om dessa hus kunde rustas upp så att de kan bli […]

Läs mer

Känslan för sin hembygd

Det kanske kan kännas lite otidsenligt att tala om känslor för det gemensamma och för det samhälle man bor i. Men tänk efter. Om vi inte identifierar oss som tillhörande en grupp eller ett samhälle så blir vi ensamma isolerade individer som saknar gruppens styrka och trygghet. Sverigedemokraterna uppmärksammar med sin politik vikten av att […]

Läs mer

Matkultur i Vallentuna

Vallentuna har en betydande jordbruksverksamhet. Sverigedemokraterna vill framhäva och stimulera detta faktum genom att aktivt verka för ett ökat samarbete mellan lantbrukarna, invånarna och kommunen. Det kan ske på många sätt, t ex genom att ordna en årlig matmarknad i Vallentuna centrum där lantbrukarna kan bjuda ut sina produkter. Läs hela motionen genom att klicka […]

Läs mer

Trygghetskameror vid cykelparkeringarna i Vallentuna centrum

Vi som kan ta cykeln till centrum vill kunna göra detta utan att riskera att bli bestulen på vår cykel. För att i första hand avskräcka cykeltjuvar men också för att öka tryggheten har Sverigedemokraterna lämnat in en motion med förslag att undersöka om det är möjligt att installera trygghetskameror vid cykelparkeringarna i centrum. Detta […]

Läs mer

Servering av viltkött

Maten vi äter är viktig för vårt välbefinnande. Det är också bra om maten är närproducerad. Inom kommunen finns en stor och ökande vildsvinsstam. Den behöver hållas nere för att minska problemen som de orsakar. Samtidigt är de en utmärkt råvara till en mängd maträtter. Sverigedemokraterna tycker att vi ska använda vår möjlighet att både […]

Läs mer

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!