Vallentuna kommun avsätter 12.5 miljoner kronor till skola för nyanlända migranter. | Sverigedemokraterna i Vallentuna

Vallentuna kommun avsätter 12.5 miljoner kronor till skola för nyanlända migranter.

Vallentuna kommuns senaste utspel om mottagandet av nyanlända migranter – Svindlande 12.5 miljoner kronor avsätts av kommunen till skolkostnader för nyanlända elever i förberedelseklasser och grundskola. Samtidigt prioriterar man bort våra egna ungdomar och skolor när Alliansen ska fördela Vallentunabornas skattepengar. Ett exempel är att eleverna flyr Vallentuna gymnasium, endast 7 procent av Vallentunaungdomarna valde vårt egna gymnasium som första val, hela 55 % ville istället gå på de mer attraktiva skolorna i Täby.

IMAG0036

Vallentuna kommun fortsätter att blöda skattepengar. Under bara 2016 så har kommunen spenderat eller avtalat bort över 60 miljoner kronor på olika former av integrationsprojekt. Allt ifrån modulbostäder till egna bostadsrätter för nyanlända migranter. Man uppger att man har fått 37 miljoner skattekronor i form av statliga bidrag, skattepengar som vi invånare har betalat in för att bland annat finansiera rättsväsende, universitetsforskning, försvar och mycket mer. Trots att ekvationen uppenbarligen inte går ihop fortsätter man påstå att skattebetalaren i Vallentuna inte drabbas av Alliansens vidlyftiga integrationsprojekt.

Om du tycker att dina skattepengar ska användas annorlunda – Engagera dig för Sverige och för Vallentuna och/eller bli stödmedlem redan idag:
https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/