Vallentuna kommun i kris – Ungdomsgäng och brottslighet sprider otrygghet | Sverigedemokraterna i Vallentuna

Vallentuna kommun i kris – Ungdomsgäng och brottslighet sprider otrygghet

Vallentuna blir allt mer otryggt. Med anledning av tilltagande ordningsproblem i Vallentuna i form av nedskräpning, skadegörelse, ordningsstörningar, ofredande, hot, rån och våld krävs väsentligt ökade insatser för att främja tryggheten och åter upprätthålla ordningen. En stor del av otryggheten är att det har bildats ungdomsgäng som samlas och vistas i centrum under eftermiddagar och kvällar. Under 2017 har man även börjat uppfatta Tellusområdet som otryggt.

Kommunen har under perioden använt sig av förstärkt väktarrondering, extrapersonal på ungdomsgårdar och väktare i Kulturhuset. Vid anmärkningar eller tillrättavisningar av väktare, fältarbetare, fritidsledare, bibliotekspersonal eller allmänhet har ungdomar flera gånger agerat hotfullt eller aggressivt. Nu tvingas kommunen i panik öka anslagen till ökad bevakning och säkerhet.

Sverigedemokraterna arbetar för att Vallentuna ska vara en trygg kommun att vistas i, oavsett i vilken del av kommunen man bor eller besöker. Vi vågar också prata om ’elefanten i rummet’ och nackdelarna med kommunledningens planer att Vallentuna kommun ska bli bäst i Sverige på ”integration”.

Vi anser att det måste ske en förändring i Sverige, om du håller med oss: Bli medlem idag och/eller engagera dig politiskt för Vallentuna, det är endast med ditt och andras stöd som vi kan få till en förändring!
https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/

 

Källa 1 : Äskande för ökad bevakning 2017

Källa 2: Informationsärende: förordnande enligt lagen om ordningsvakter.