Vallentuna kommun tecknar nytt asylavtal – Kostnader för miljoner | Sverigedemokraterna i Vallentuna

Vallentuna kommun tecknar nytt asylavtal – Kostnader för miljoner

Sverigedemokraterna Vallentuna fortsätter att avslöja kommunens märkliga affärer med att tillhandahålla bostäder åt ensamkommande och nyanlända migranter. Vallentuna kommun har nyligen skrivit avtal med ett företag om att köpa in 12 stycken platser för ensamkommande. Kostnaden för skattebetalarna i Vallentuna blir sammanlagt 7 884 000 kronor per år. Man har även köpt in fyra stycken jourplatser som kommer att kosta 2 044 000 kronor per år vid användande.

Man erbjuder också alla ensamkommande på boendet gratis SL-kort som antigen är betalda av utföraren eller kommunen.

Kostnander

Enligt uppgifter som vi har tagit del av har fastigheten, som ligger i Brottby, tidigare varit ett äldreboende. Här ser man tydligt vad kommunledningen prioriterar bort när de lägger allt sitt fokus på mottagandet av nyanlända och ensamkommande. I stället för att investera kommunens skattepengar på Vallentunabornas gemensamma välfärd och välstånd så väljer man att fortsätta öppna nya asylboenden runt om i kommunen. Vi hade gärna sett att man istället använde dessa pengar till att investera i ungdomsbostäder eller att förbättra äldreomsorgen för Vallentunas egna invånare, men den sortens politik får vänta tills när Sverigedemokraterna får den avgörande rösten.

Vallentuna kommun blöder skattepengar. Under bara 2016 så har kommunen spenderat eller avtalat bort över 50 miljoner kronor på olika former av integrationsprojekt. Allt ifrån modulbostäder till egna bostadsrätter för nyanlända migranter. Den Moderatstyrda Alliansens ambition att göra Vallentuna kommun till en ’integrationsutopi’ fortsätter hejdlöst och ohämmat.

Om du tycker att dina skattepengar ska användas annorlunda – Engagera dig för Sverige och för Vallentuna och/eller bli stödmedlem redan idag:
https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/