Vallentuna ska vara en företagarkommun | Sverigedemokraterna i Vallentuna

Vallentuna ska vara en företagarkommun

Sverigedemokraterna i Vallentuna kunde inte delta när partierna bjöds in för att debattera kommunens företagspolitik. Vi vill dock ge vår syn på Vallentuna som företagarkommun. Tyvärr är vi utestängda från kommunens nämnder och saknar därmed insyn i det praktiska och löpande arbetet. Vi kan därför inte beröra och utveckla vår syn på eventuella konkreta frågor och utmaningar som kommunen hanterat. 

Vallentuna är en kommun med många småföretag och småföretagarna ska värnas. För att skapa fler företag och underlätta för människor att förverkliga sina drömmar vill SD öka starta eget bidraget så att fler kan få möjlighet att utveckla sin affärsidé, speciellt som en stor del av de nya jobben skapas av småföretagare. 

Småföretagare är människor som är beredda att slita hårt och länge för att affärsidén ska bära frukt. För att ge småföretagare bättre förutsättningar vill vi t ex se över företagens skyldighet att betala sjuklön vid sjukskrivning av anställda. SD vill också sänka arbetsgivaravgiften. Om fler har råd att anställa personal till riktiga jobb istället för bidragsjobb minskar också kommunens utgifter och skatteintäkterna ökar. 

Några punkter som vi redan idag vet att vi måste ta itu med är att öka kommunanställdas medvetenhet om vilka betingelser företagarna verkar under. Vi behöver se över hur regelverk tillämpas, förenklas och handläggningstider kortas. 

Vi anser att centrumet bör byggas ut och att utbudet av varor och tjänster bör öka. Människor ska ha ett centrum de vill ta sig till, som de trivs i och som de återvänder till ofta. Vi vill ha ett levande centrum som lockar till sig människor och företag. 

Vår vision är att Vallentuna ska vara länken som knyter ihop stad och land. Där företag ska kunna växa med stöd av en sund företagspolitik. 

Sverigedemokraterna, Vallentuna 

Susanna Kriström, Mona Jansson